Skip to content


Darurile miraculoase – o acomodare cu subiectul

Lumea evanghelică este destul de  oscilantă şi confuză în ce priveşte doctrina sau practica pneumatologică. Dovada? Evenimentele nu demult apuse şi reverberaţiile acestora. Evident, fac referire la o notorie mişcare parabisericească promovată de diverse bloguri şi la migrarea doctrinară a unei cunoscute voci în spaţiul evanghelic.

Foarte adesea doctrina şi practica sunt asezonate cu disensiuni ireconciliabile. În mare parte divergenţele sunt provocate de două tabere ce îşi dispută teritorial întâietatea. Cesaţionism sau continuaţionism? În limbaj pneumatologic, mai important decât clasicul to be or not to be.  Ciocnirile acestor două blocuri au dat însă naştere unui tertium quid. Dar, despre ce e vorba şi care ne sunt opţiunile pneumatologice?

În rândurile următoare caut să familiarizez cititorul cu oferta existentă la ora actuală pe piaţa pneumatologică. Nu este exhaustivă, dar nici nu pretinde a fi.

Cesaţionismul afirmă că profeţia, vorbirea în limbi şi darul vindecării au ţinut doar de veacul apostolic, atunci când se punea temelia bisericii şi când canonul Noului Testament nu era încheiat. Cu alte cuvinte, astăzi nu mai avem daruri miraculoase!

Conform cărţii Are Miraculous Gifts for Today? cesaţionismul are reprezentanţi în ambele segmente evanghelice, atât în cel dispensaţionalist (Dallas Seminary sau The Master’s Seminary), cât şi în cel reformat (Westminster Seminary).

La polul opus,  în tabăra continuaţionistă, adică a celor ce afirmă continuitatea exercitării darurilor miraculoase, avem trei promotori: penticostalii, carismaticii şi the Third Wave. Ce afirmă aceştia?

Penticostalii, cunoscuţi şi ca Primul Val al Duhului Sfânt, afirmă că toate darurile menţionate în Noul Testament sunt disponibile bisericii de astăzi, botezul cu Duhul Sfânt fiind o experienţă cu rol de împuternicire, ulterior convertirii, vrednic a fi căutat de credincioşii de astăzi. Conform acestora, vorbirea în limbi este dovada botezului cu Duhul Sfânt.

Carismaticii, cunoscuţi ca al Doilea Val al Duhului Sfânt, caută să practice  toate darurile amintite în Noul Testament, inclusiv profeţia, darul vindecării, darul minunilor, vorbirea în limbi, tălmăcirea şi deosebirea duhurilor.

Există însă divergenţe între aceştia în ce priveşte botezul cu Duhul Sfânt. Diferenţele de înţelegere au de-a face cu momentul apariţiei botezului şi dacă vorbirea în limbi este un semn caracteristic acestuia. Conform aceleiaşi cărţi, cel mai cunoscut predicator al mişcării poate fi considerat Pat Robertson.

The Third Wave încurajează echiparea tuturor credincioşilor în vederea utilizării tuturor darurilor spirituale. Potrivit acestora, proclamarea evangheliei trebuie însoţită în mod normal de semne şi minuni.

Botezul cu Duhul Sfânt se petrece în momentul convertirii şi este întâlnit la toţi credincioşii. Experienţele trăite, ulterioare convertirii, sunt numite împuterniciri ale Duhului.  Chiar dacă ei cred că darul vorbirii în limbi este disponibil şi astăzi, nu se pune un aşa mare accent pe el, spre deosebire de penticostali sau carismatici. Cel mai cunoscut lider al Third Wave  este pastorul John Wimber.

Există însă un tertium quid, care încearcă să promoveze o a treia variantă în ce priveşte continuare sau încetarea exercitării darurilor miraculoase. În pneumatologie această opţiune se identifică prin cuvintele open but cautious. Aceştia nu se lasă convinşi de argumentele niciunora şi nici nu se pot alătura vreunei taberi. Nu identifică argumente care să susţină cesaţionismul, dar nici nu sunt foarte atraşi de practicile necesaţioniste. Cu toate acestea, ei rămân deschişi faţă de aceste daruri, dar sunt mai precauţi. Ei afirmă că accentul ar trebui pus pe evanghelizare, studiu biblic şi maturizare spirituală, în pofida accentului pus pe daruri.

Aşadar, oferta pneumatologică este într-o anumită măsură 3D, forţând credinciosul să aleagă între  cesaţionism, continuaţionism sau open but cautious.

Totuşi, care sunt argumentele acestora? Voi reveni asupra subiectului.

Share

Posted in Reacţii, Realitate.

Tagged with , .


4 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

 1. Magda says

  Revino asupra subiectului si maybe, just maybe, in the end spune-ne carui val te alaturi? 🙂

 2. Ghita Mocan says

  Mă preocupă acest subiect. Privind postarea ca o introducere, merge. Sper să urmeze și alte analize în viitor. Nu am intrat până acum pe aici, dar mi-ar place sa intram în legătură pentru viitor.
  Domnul cu tine.

 3. ionut says

  Da fratele, postarea nu este altceva decât o sumară acomodare cu subiectul.
  Intenționez însă să revin asupra subiectului identificând unele argumente și/sau probleme în argumentarea celor trei opțiuni majore.

  Mulțumesc așijderea!

Continuing the Discussion

 1. Darurile miraculoase – crâmpeie cesaționiste – Ionut Amateesei linked to this post on July 14, 2011

  […] postare anterioară am avut o tentativă de acomodare a cititorului cu inflamabilul subiect al darurilor miraculoase. […]Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.