Skip to content


S-a născut Mesia! (2)

Răspunsul la aceste frământări se găsește în Noul Testament, începând cu primul verset. Matei 1.1 afirmă că a fost identificat Cristosul profețit și așteptat!

Genealogia întreagă evidențiază faptul că fiul tâmplarului era fiul lui David, cel căruia Dumnezeu ”îi făgăduise cu jurământ că îi va ridica un urmaș pe scaunul de domnie.” Fiul Mariei este finalitatea tuturor așteptărilor mesianice! El este Regele regilor!

Chiar și magii în mod misterios înțeleseseră că recent se născuse un împărat printre iudei. Aceștia ajunși la Ierusalim Îl caută pe ”Împăratul de curînd născut al Iudeilor,” lovind involuntar în Irod, cel ce nu era nici iudeu și nici nu fusese născut împărat.

Aproape obsesiv, evenimentele se succed demonstrând împlinirea a ceea ce fusese profețit.  Evangheliile ni-L prezintă ca fiind Cristosul, Predica de la Rusalii Îl înfățișează pe Domnul Isus ca fiind Domn și Cristos (Fapte 2), Filip Îl prezintă pe Isus ca fiind Mesia (Fapte 8), Apolo de asemeni (Fapte 18.28), etc.

Psalmul 110.1-4 Îl prezintă pe Mesia ca fiind împărat dar și preot în același timp. Ce fascinează e faptul că acest preot e un preot atipic, revoluționar,  ieșit din șabloanele clasice, fiind de rit diferit, după ”rânduiala lui Melhisedec.”

Ei bine, tocmai acest pasaj pare să îl explice autorul Epistolei către Evrei în 5.5-10 și 7.1-28, concluzionând că Isus din Nazaret este Marele nostru Preot. Spre El arătau jertfele și preoții din vechime. Tocmai prin nașterea acestui Prunc are loc schimbarea ceremonialului preoțesc șablonard și, conform Scripturii, tocmai de un astfel de preot avea nevoie neamul omenesc!

De asemenea, Isus este prezentat în Noul Testament ca fiind împlinirea profeției din Deuteronom 18.15- 22. El este Prorocul promis! El este asemenea lui Moise, dar superior acestuia! Prorocul promis trebuia să fie asemenea lui Moise la Horeb.

Până să se nască Isus din Nazaret niciunul din predecesorii Lui nu l-au egalat pe Moise. Să nu uităm că la Horeb Moise este mijlocitorul unui legământ, în timp ce ceilalți profeți au fost doar propovăduitori și promotori ai acestuia.

Prin intermediul lui Moise religia lui Israel pășește într-o nouă fază, în timp ce mulțimea celorlalți profeți participă doar la menținerea acesteia. De aceea, condițiile puse de profeție pot fi îndeplinite doar de Isus Cristos, El fiind Prorocul așteptat.

În conformitatea Scripturii, Pruncul născut la Betleem este Cristosul, Mesia cel așteptat și promis din vechime. În El sunt concentrate toate cele trei oficii mesianice.

Ca profet, ne conduce în tot adevărul (Ioan 6.14;7.16), ca preot, mijlocește pentru noi (Evrei 7), ca împărat, domnește peste noi (Filipeni 2.9,10).

Așadar, sărbătorim nașterea lui Cristos și tocmai pentru acest motiv putem afirma că o sărbătorire autentică nu poate fi decât fundamentată în Scripturi și centrată în Cristos! Da, este un timp de bucurie dar aceasta este produsă în mod autentic de întâlnirea cu Pruncul (Matei 2.2), elementul central și pivotant al sărbătorii fiind Isus Cristos.

Și apoi, ce bucurie poate fi mai mare decât să știi că Pruncul Isus este soluția lui Dumnezeu pentru lumea aceasta, darul Divinităţii pentru cel ce crede?

Ce bucurie mai mare poate avea omul decăt cea produsă de certitudinea iertării păcatelor?

Ce bucurie mai mare poate avea credinciosul decât cea produsă de auzirea Sfintei Evanghelii?

Ce prilej de sărbătoare poate fi mai măreţ decât cel al împăcării cu Dumnezeu?

O astfel de sărbătoare este caracterizată de dragoste, bucurie și pace! La o asemenea sărbătoare Mall-ul și distracţiile acestuia trec în plan secund, adunarea sfinţilor fiind preferată acestora!

Închinarea, citirea și împlinirea mesajului vestit de Mântuitorul sunt principalele ingrediente în obținerea unei sărbători creștine reușite.

Share

Posted in Random, Recomandări.

Tagged with , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.